HADAK AS skal være flaggskipet og 1.ste valget innenfor vann og avløpsteknikk (VA) i Trøndelag.

​​HADAK AS skal være en bærekraftig og trivselsskapende arbeidsplass. 

 ©Hadak