Klargjøring vindmøllefundament
Tømming av vaskehall
Tømming av sandfang
Steam og spyl av vekt
Rengjøring av sandfang
Spyling og sug teisendammen
Mercedes Arocs Spyling
spyling transportbånd
Spylebil veispyling
Spyling i tunnel

SPYLING OG SLAMSUGING

Med våre spylebiler kan vi frakte rundt 10tusen liter vann og levere 300liter i minuttet bruksområdene er mange.

Vi kan tilby rengjøring av alt fra rør og kummer, vei, parkeringsplasser, fjell-skjæringer, demninger, maskiner med mere. 

Vi kan også bringe vann til områder eller maskiner der behovet er.

Bilene er også utstyrt med sug for å transportere slam og rester av spylingen bort fra området.

FEIEBIL

Feiebil rengjør og samler opp grus og skitt. Kan ofte brukes i tillegg til spylebil for å få et perfekt resultat.

RØRINSPEKSJON

HADAK har muligheten til å inspisere rør på diameter mellom ø25 og ø2000 med sitt spekter av kameraer.

Tetthetsprøving uten tilgang til vei
1m vannsøyle
Tetthetsprøving av 315mm overvann
Tetthetsprøving
Trykkprøving med datalogging
Trykkprøving bil henger
Trykkprøving graf
Påkobling trykkprøving med datalogg
Belg tetthetsprøving selvfall
Belg tetthetsprøving selvfall

TETTHETSPRØVING, TRYKKPRØVING OG KLORING

Tetthetsprøving er kvalitetssikring av selvfallsledninger, type spyl og overvann.

Trykkprøving er kvalitetssikring av vann og trykkledninger.

Kloring sørger for rensing og klargjøring for rent drikkevann inkl; vannprøve. 

Steaming av tak
Steaming av is og snø
Steaming av brufundament
Steam og spyl av vekt
Tining av vannledning
Steaming av tak parkeringskjeller
Tining av vannledning
Steaming av is
Tining av vannledning
Steaming av is
Tining

STEAMING OG TINING 

Gjennom vannbåren varme tiner vi spekte vannrør både for bedrifter og private.

Steaming er høytrykk kokende vann som brukes til smelting av is og snø av større areal og dimensjoner.

PE OG PP - SVEISING

HADAK AS har fire sertifiserte og NEMKO godkjente sveisere som kan sveising av PE og PP materiale helt opp til 1000mm.

Produkter er eksempelvis vann og avløpsledninger, kummer, bend, flytebrygger og mange andre spesialartikler vi tar på bestilling.

Ta kontakt med oss, vi har kompetansen, ekspertisen og utstyret for et optimal resultat.

Anders søker opp vannledning
Mattis søker opp avløpslednigene

RØRSØK OG FEILSØK

Det er ikke gitt at man har kjennskap til hvor rør under bakken ligger, eller hvor de er koblet -det kan være en stor utfordring. HADAK har løsningen og utstyret som har hjulpet mange fortvilte private, næringsdrivende og kommunale med å stadfeste hvilke rør som er koblet til spesifikke stikk. Kontakt oss FØR du starter kostbar graving, vi finner løsningen for deg.

CRACKING

Cracking er et "no-dig" alternativ hvor vi drar nytt rør gjennom et gammelt. Et stadig voksende segment hvor mindre grøft betyr mindre stenging av vei og annen infrastruktur for å fornye rørnettverk.

 ©Hadak

Spyling i tunnel