©Hadak

SPYLING OG SLAMSUGING

Med våre spylebiler kan vi frakte rundt 10tusen liter vann og levere 300liter i minuttet bruksområdene er mange.

Vi kan tilby rengjøring av alt fra rør og kummer, vei, parkeringsplasser, fjell-skjæringer, demninger, maskiner med mere. 

Vi kan også bringe vann til områder eller maskiner der behovet er.

Bilene er også utstyrt med sug for å transportere slam og rester av spylingen bort fra området.

TV - INSPEKSJON

HADAK har muligheten til å inspisere rør på diameter mellom ø25 og ø2000 med sitt spekter av kameraer.

TETTHETSPRØVING

Tetthetsprøving er kvalitetssikring av selvfallsledninger, type spyl og overvann.

Ved bruk av oppblåsbare belger tettes begge ender av rørstrekket. Deretter fylles det luft inn i rørstrekket, opp til 0,1bar. Dette trykket måles med èn meter vannsøyle. 

Hvis det skulle vise seg at strekket lekker, kan vi med samme prosedyre feilsøke og finne eventuelle feil eller mangler.  

RØYKTESTING/-OG TINING AV VANNRØR

Røyktesting avdekker lekkasjer eller innsig i ledningsnettet.

Gjennom vannbåren varme tiner vi spekte vannrør både for bedrifter og private.

PE - SVEISING

HADAK AS har fire sertifiserte og NEMKO godkjente sveiser som kan sveising av PE og PP materiale.

Vi har utstyr for sveising i størrelses områder fra 32 mm opp til 800 mm.

Produkter er eksempelvis vann og avløpsledninger, kummer, bend, flytebrygger og mange andre områder.

Ta kontakt med oss vi har kompetansen, ekspertisen og utstyret for et optimal resultat.

RØR SØK

Det er ikke gitt at man har kjennskap til hvor rør under bakken ligger, eller hvor de er koblet -det kan være en stor utfordring. HADAK har løsningen og utstyret som har hjulpet mange fortvilte private, næringsdrivende og kommunale med å stadfeste hvilke rør som er koblet til spesifikke stikk. Kontakt oss FØR du starter kostbar graving, vi finner løsningen for deg.