Stor takk til våre lojale kunder

Grunnen til at våre kunder benytter HADAK år etter år, dag etter dag -velger vi å tro er vår kompetanse, fagkunnskap og evnen til å løse problemer for våre kunder. Vi har siden oppstarten investert fornuftig i utstyr etter hvert som vi har vokst. HADAK AS har sunn økonomi og sørget for å tilpasse vekst i forhold til behov. Vi utfører tjenester for både private, næringsdrivende og kommunale enheter innenfor VA (Vann&Avløp) VVS rør-relaterte bransjer i hele Midt-Norge. For boligkjøperen er vi sikkerhets partneren når denne skal kanskje gjøre livets største investering, boligkjøp!  Entreprenørbransjen er blant våre kunder vi jobber tett mot, vi utfører oppdrag for både små og store aktører innen anleggs -og byggebransjen.

Stadig flere kommuner benytter oss til sine oppdrag, vi takker for tilliten og skal vise oss tilliten verdig.

 ©Hadak